LLumar

Aplicare folie pe mijloace de transport în comun în Budapesta

Protecţie împotriva accidentelor şi al desenelor graffiti

Asemenea altor oraşe desenele graffiti reprezintă o problemă din ce în cemai mare şi la Budapesta. După procesul de selectare Compania de TransportBudapesta a optat pentru utilizarea foliile LLumar pe vehiculele sale în maimulte segmente. Prin aplicarea foliilor de siguranţă transparente s-arezolvat nu numai întreţinerea mai facilă şi rezolvarea problemei protecţieiîmpotriva desenelor graffiti, dar şi problema siguranţei călătorilor,deoarece în caz de accident aceste folii oferă protecţie împotrivacioburilor.În cadrul acestui proiect care este în curs de desfăşurare s-auaplicat peste 5000 m2 de folie LLumar pe mijloacele de transport în comun.

Aplicarea a fost executată de către:
Metal 99 Kft. – Ungaria
Dőry Fólia – Ungaria
Geminó Dizel – Ungaria

Aflaţi mai multe desprerandamentul foliilor: Date randament