LLumar

Aplicare folie de siguranţă turnuri UNITIC

Siguranţă înainte de toate

Printre chiriaşii turnurilor UNITIC din Saraievo se află mai multeorganizaţii internaţionale.protecţia angajaţilor reprezentând o prioritate,astfel vitrajele au fost acoperite cu folii de siguranţă LLumar pentru ca încazul unei detonaţii cioburile să nu cauzeze răni angajaţilor din acesteturnuri.


Aplicarea a fost exucutată de către:
CAC Folija – Bosnia and Herzegovina
Kallo folia – Ungaria