LLumar

La adunarea generală al EWFA (www.ewfa.org) din data de 22 septembrie 2010 ţinută la Londra au fost aleşi membrii consiliului de administraţie pentru următoarea perioadă. Pe baza voturilor membrilor în reprezentarea distribuitorilor , cu unanimitate de voturi a fost reales Gál Péter care reprezintă biroul LLumar din Europa de Sud-Est şi S.C.SolSec SRL. S.C.SolSec SRL este în continuare singurul membru român al EWFA.